Nasza Historia

Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjne „Panorama” powstało w 2010 r. Jego założyciele posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, opracowali i zrealizowali kilka programów rządowych w ramach wyrównywania szans edukacyjnych i wspierania rozwoju edukacji na terenach wiejskich.

W 2007 r. zorganizowali dwie pierwsze grupy socjoterapeutyczne w wieku 7-10 i 10-13 lat przy Miejskim Ośrodku Animacji Kultury dla dzieci zamieszkałych w Zabłudowie. Dla uczniów zamieszkałych w innych miejscowościach dojeżdżających do szkoły powstała grupa socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej w Zabłudowie.

Kolejne dwie grupy powstały w 2008 w Dobrzyniówce przy Szkole Podstawowej. Zajęcia były finansowane z funduszy GKRPA oraz z programów rządowych finansowanych przez MEN.

W 2011 roku Stowarzyszenie po raz pierwszy otrzymało dotację od Burmistrza Zabłudowa na realizację zadania publicznego „Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów”. W ramach tego zadania prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne w Zabłudowie i Dobrzyniówce w sześciu grupach, wyjazdy integracyjno – rekreacyjne, konsultacje pedagogiczne dla rodziców oraz uroczyste spotkanie wigilijne.

Nasze działania