|

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów w 2024

Realizacja zadania publicznego „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów w 2024” finansowanego przez Burmistrza Zabłudowa

Świetlica osiedlowo-środowiskowa z elementami socjoterapii „Panorama” jest placówką opiekuńczo-wychowawczą integrującą dzieci i młodzież z terenu Gminy Zabłudów prowadzoną przez Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjne „Panorama” w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zabłudów w 2024” finansowanego przez Burmistrza Zabłudowa. Funkcjonowanie świetlicy od kwietnia 2013 roku potwierdza istnienie olbrzymiej potrzeby objęcia systematyczną opieką i wsparciem specjalistycznym dzieci i młodzieży borykającej się z różnymi problemami w środowisku rodzinnym i rówieśniczym. Placówka zapewnia wsparcie dla co najmniej 30 podopiecznych w 3 grupach. Świetlica ma charakter wieloaspektowych oddziaływań: opiekuńczych, wychowawczo-edukacyjnych, profilaktyczno-terapeutycznych. Realizując swe zadania, kieruje się w szczególności: dobrem dziecka, poszanowaniem jego praw, potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania rozwoju dziecka. Stowarzyszenie Panorama stale poszukuje programów i projektów umożliwiających pozyskanie środków na poszerzenie działalności oraz darczyńców zarówno z naszej lokalnej społeczności jak i z dalszych zakątków Polski.

Podobne wpisy